Az alapítvány

Nivegy-völgyi Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány
8272 Balatoncsicsó, Fő u. 17.
Számlaszám: 73200017-16036325 Kinizsi Bank

Az egyházközség területén egyházi tulajdonban lévő közcélú tevékenységet szolgáló és egyéb
ingatlanjainak, a vallási, kulturális örökség értékeinek, a műemlékeknek és a művészi alkotásoknak megőrzése, felújítása, gyarapítása.

Az egyházközség keresztény közösségi életének támogatása, az ifjúság keresztény szellemű
szerveződésének elősegítése, nevelése, oktatása. Az alapítvány gondoskodik az ifjúság szellemi és kulturális tevékenységének segítéséről, valamint a szabadidő értékteremtő ás értékmegőrző módon történő eltöltését segítő programok szervezéséről. Az alapítvány támogatja a szociálisan hátrányos helyzetűeket és gondoskodik a vallási kultúra terjesztéséről.

A katolikus közösség támogatásán túl minden olyan kezdeményezés felkarolása, melyek a helyi
civil összefogást és kulturális életet segítik, s nem ellentétesek az alapítvány keresztény
értékrendjével.

NIVEGY-VÖLGYI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY

8272 Balatoncsicsó, Fő u. 17.

Számlaszám:

Kinizsi Bank: 73200017-16036325

Amennyiben anyagi támogatással járulna hozzá alapítványunk munkájához, azt a fenti számlaszámra történő átutalással teheti meg. Köszönjük!

Elnök

Szabó Bálint, Óbudavár 8272 Fő u. 20.

Tagok

Bóday Gyuláné, Balatoncsicsó 8272 Fő u. 20.
Scherné Illés Eszter, Balatoncsicsó 8272 Rozmaring u. 7.
Nemes Gusztáv, Balatoncsicsó 8272 Domb u.1.
Soós Gábor, Budapest 1124 Vas Gereben u. 32.

Alapító okirat

Az alapítvány alapító okirata letölthető a következő linken: Alapító okirat