Történet

A 30 éve elhagyottan álló épületegyüttes 5 falu összefogásával épült a XVIII. század végén, és 180 évig volt a Nivegy-völgy (Óbudavár, Szentjakabfa, Balatoncsicsó, Szentantalfa, Tagyon) közösségi, spirituális központja.

A balatoncsicsói plébánia épületének történetéről keveset tudunk. Vázlatosan a következőket lehet elmondani:

1754-ben Padányi Bíró Márton veszprémi püspök megalapította a balatoncsicsói Római Katolikus Plébániát. (a falu korábbi lakói reformátusok voltak)
Ezt követően új plébános költözött az akkoriban elhagyatottan álló plébánia épületbe.

A falu Szent Ágostonnak szentelt templomát 1778-ban építették, a plébániahivatal úgynevezett fíliaközpontként működött.

1788-as adatok szerint az akkori, romos állapotú plébániaépület két szobából és egy konyhából állt.

haz-old

1799-ben a plébános felújíttatta a parókia épületét, valamint új épületrészeket emeltetett.

tortenet1

1816-ra az épület egy hálószobából, egy étkezőből, egy vendégszobából, egy cselédszobából, konyhából és pincéből állt.
Továbbá tartozott hozzá egy kocsiszín, valamint két istálló. Egy a lovaknak, egy a marháknak, kiegészítve egy kis csűrrel.

Valamikor 1816 és 1846 között egy új pajtával is kiegészült az épület.
1907 és 1910 között felújításokat végeztek.
1908-ban elkészült a veranda, valamint kibővítették a káplán lakást is.

tortenet2

Ettől kezdve csupán kisebb felújítások történtek, 1928-ban az ablakkeretek, 1965-ben az épület külső festésére került sor.
1970-ben elkészült az előtérből nyíló új fürdőszoba.

Egészen 2014-ig, amikor is több hónapos közös tervezés eredményeként elkészültek a plébánia felújítási tervei és 2015-ben kezdetét vehette a felújítás a Norvég Alap, illetve a Magyar Kormány támogatásával a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ gondozásában.

haz-new

A balatoncsicsói plébánia csaknem két évszázadon át volt a Nivegy-völgy kulturális és vallási központja,
a felújítással ebbe a státuszába szeretnénk visszaállítani az épületet, hogy ismét szolgálja a Nivegy-völgy egész közösségét.

Terveink szerint a helyi turizmus, a kulturális élet, a civil összefogás otthonává válik majd,
ugyanakkor – elsősorban közösségi gazdasági vállalkozás révén – a saját lábára áll.